Het Nieuwe Eemland is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium en bij ons valt iets te kiezen. We zorgen ervoor dat leerlingen zelf keuzes kunnen maken. Kiezen wat je leuk en interessant vindt, maar ook kiezen voor wat je nodig hebt of waar je nieuwsgierig naar bent. Daarnaast staan persoonlijke aandacht, de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten en een stevige kennisbasis centraal. We dagen de leerlingen uit om samen met hun persoonlijke coach op zoek te gaan naar deze talenten en kwaliteiten. Ook in de lessen worden de leerlingen door werkvormen uitgedaagd te laten zien wat zij in huis hebben. Onze leerlingen leren keuzes maken en (terug-) kijken op hun eigen ontwikkeling. Ook 21ste-eeuwse vaardigheden als samenwerken en communiceren zijn belangrijk om te kunnen deelnemen aan de maatschappij en zijn dus ook onderdeel van ons onderwijs.

Bij ons valt
iets te kiezen

Naast de lessen organiseert Het Nieuwe Eemland allerlei leuke en leerzame activiteiten die leerlingen laten kennismaken met hun talenten en met de wereld om hen heen. Leerlingen gaan op excursie, werkweek of stage en doen mee met sportieve en culturele activiteiten. Wij gaan graag in gesprek met leerlingen en ouders. Dit is één van de manieren waarop we ook als school in ontwikkeling blijven. Via het ouderportaal, de website en digitale nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte. Er is een medezeggenschapsraad, een oudercommissie, een leerlingenraad en klassenvertegenwoordigers, die met ons meedenken over beleid en keuzes die we maken. Daarnaast zijn er ouderavonden en inloopavonden waar we over de ontwikkeling van jullie kinderen en de ontwikkeling van de school met elkaar in gesprek gaan. Jullie zijn van harte welkom. Natuurlijk kunnen jullie ook altijd direct contact met ons opnemen.