Het Nieuwe Eemland is een school voor gymnasium, vwo, havo, mavo gevestigd in een prachtig rijksmonument. De rustige omgeving zorgt voor een goed onderwijsklimaat. Grootte, ligging en alle faciliteiten op één locatie maken de school tot een veilige leeromgeving. Het gebouw beschikt over uitstekende sportfaciliteiten, een authentieke aula voor presentaties en voorstellingen, een muzieklokaal en tekenlokalen. Verder zijn er goed ingerichte practicumlokalen voor vakken zoals science, biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT.

buitengewoon

Het aanbod van Het Nieuwe Eemland komt tegemoet aan talentontwikkeling en brede ontplooiing, zoals versterkt Engels, wetenschapsoriëntatie, talentklassen, kunst & cultuur, internationalisering, sport.
De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en medewerkers worden bevorderd door met elkaar in gesprek te zijn. Wederzijds respect is daarbij het uitgangspunt. Maatschappelijke stages, debatclub en activiteiten voor de identiteit van onze school horen hierbij.