Persbericht intentieverklaring
donderdag 2 december 2021

Algemeen

Op 2 december is door de besturen van de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College de intentieverklaring getekend om een onderzoek te starten naar de kansen en risico’s van een bestuurlijke fusie. Het onderzoek moet duidelijk maken wat deze kansen en risico’s zijn en onder welke voorwaarden en op welke manier beide organisaties kunnen samengaan. De beide besturen hebben gezamenlijk 11 locaties in de gemeente Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk.

Het onderwijs heeft en krijgt te maken met grote uitdagingen, zoals een tekort aan leraren, een daling van het leerlingenaantal, toenemende kansenongelijkheid en toenemende diversiteit in sociale, religieuze en economische achtergronden van leerlingen. De verwachting is dat een bestuurlijke fusie ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs en de scholen het meest ondersteunt in de ambities om het onderwijs te verbeteren en te verbreden. Een fusie speelt daarnaast in op de toenemende complexiteit van de uitdagingen waar het onderwijs voor staat.

Het onderzoek zal in kaart brengen in hoeverre de kansen en risico’s tot elkaar in verhouding staan. Wanneer de uitkomsten positief zijn, zal worden over gegaan tot een bestuurlijke fusie. De inzet is het onderzoek rond de zomer van 2022 te hebben afgerond. Daarna volgt een fase van integrale afweging, inspraak en besluitvorming. Mocht na het onderzoek besloten worden tot fusie, dan is het streven om te fuseren per 1 januari 2023.

Laatste Nieuws