Het Element laat praktisch ingestelde leerling ‘shinen’ door schooleigen examen!
donderdag 17 februari 2022

Algemeen

Het motto van de school is: ‘waar passie en talent samenkomen’. “Er is in de maatschappij veel waardering voor theoretische kennis, terwijl leerlingen ook in heel andere vaardigheden kunnen uitblinken”, zegt Mirjam Lenters-Vinke, beleidsmedewerker en examensecretaris. “Onze visie komt erop neer dat we die vaardigheden meer willen aanspreken. Het gaat om dingen die de leerlingen later in hun werk ook nodig hebben. Dan is het belangrijk dat ze kunnen samenwerken, zakelijk bellen, onderzoek doen en dingen kunnen vergelijken.” Roja de Blois, vakgroepvoorzitter biologie: “Het is mooi om theorie en praktijk met elkaar af te wisselen. Veel vaardigheden die in de eindtermen staan, kun je met behulp van een project op een andere manier aanbieden. Daardoor kunnen ook leerlingen die niet gauw in de boeken duiken, een keer shinen.”

Voorbeelden hiervan zijn onder andere een onderzoek in de dierentuin waarna de leerlingen een optimaal verblijf voor de dieren ontwerpen en het maken van een Engelstalig tijdschrift waarbij Project Netflix in het leven is geroepen om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Lees hier het volledige artikel dat op de website van de VO Raad staat!

Laatste Nieuws