Op Mavo Muurhuizen staat de leerling centraal. Wij willen een toegevoegde waarde hebben in de ontwikkeling van de leerling. De leerlingen en docenten op onze school zijn actief, betrokken en gemotiveerd. Wij dagen leerlingen uit om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Wij houden rekening met de verschillen in leerlingen en gaan uit van relatie, competentie en autonomie.

Let op!
De sollicitatieprocedure voor deze vacature is uitbesteed aan Beteor. Aanvullende informatie is alleen via Jaap Engbers van Beteor op te vragen. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via de website van Beteor binenkomen, worden in behandeling genomen!

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een directeur die in samenwerking bijdraagt aan het klimaat van Mavo Muurhuizen, die het succes van de school weet te borgen en ook de medewerkers stimuleert om te verbeteren en te innoveren. De specifieke opdracht voor de directeur bestaat in nabije jaren uit:

 • Vanuit een eigen visie gezamenlijk met medewerkers mogelijkheden tot meer eigentijds en innovatief onderwijs ontwikkelen. De kracht van de school als sterk en aanlokkelijk merk voor de toekomst te borgen. Daarbij focus aanbrengen en keuzes durven maken.
 • Werken aan het verder uitbouwen van een professionele cultuur. Een cultuur waarin geven en ontvangen van feedback gemeengoed is.
 • Gedeeld leiderschap geleidelijk implementeren. Hierbij werkt de directeur samen met de schoolleiding en het personeel aan het verder ontwikkelen van een gedragen onderwijsontwikkeling met verantwoordelijkheid, vertrouwen en initiatief laag in de organisatie.
 • Het vraagstuk van de groei helpen vertalen in passende keuzes voor organisatiestructuur, leiderschap, verdeling van verantwoordelijkheden en autonomie van individuen en teams.
 • Door gedegen en betrouwbare communicatie de samenwerking met MR versterken en borgen.
 • De mooie reputatie van Mavo Muurhuizen blijvend borgen.
 • Gezamenlijk met de andere scholen van het Meridiaan College op elkaar afstemmen van imago en profiel. De complementariteit, samenwerking en afstemming met de andere scholen van het Meridiaan College met mavo/havo verder uitbouwen. Versterken van de synergie binnen het Meridiaan College door gerichte keuzes te maken en elkaar daarmee te positioneren.
 • Als lid van de Meridiaan Leiding mee strategisch sturing geven aan de koers van het Meridiaan College. Waar nodig een professionele balans vinden tussen het belang van het Meridiaan College en die van de eigen school.
 • Financieel, personeel en beheersmatig de school koersvast managen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Profiel van de directeur
Onderwijskundig leider en integraal verantwoordelijk, met visie op aansprekend en eigentijds onderwijs.

 • Verbinder en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties: in de school, binnen het Meridiaan College en in de regio (andere onderwijsinstellingen (po, mbo, hbo, wo), politiek).
 • Heeft een visie op onderwijs en veranderkunde. Heeft oog voor de kwaliteiten in de school en weet het veranderpotentieel in de school aan te boren en mensen aan de veranderingen te binden.
 • Grote affiniteit met de doelgroep, is graag in de school en onder de mensen.
 • Sensitief en daadkrachtig, beschikt over stuur- en implementatiekracht. Heeft oog voor de menselijke maat.
 • Is zichtbaar, staat ‘midden in de school’, is benaderbaar, communiceert transparant, gaat de dialoog aan en zoekt waar nodig de ‘plek der moeite’ op.
 • In staat om het leiderschap te delen, vanuit een heldere visie op en communicatie over taken, verantwoordelijkheden en professionele autonomie.
 • Is binnen en buiten de school een inspirerend boegbeeld.
 • Is bereid om zich voor langere tijd (minimaal vijf jaar) aan Mavo Muurhuizen te verbinden.

Sollicitatieprocedure
Neem voor meer informatie contact op met Jaap Engbers. Tel.: 06-53 39 20 55, jaap.engbers@beteor.nl. Een uitgebreid school- en functieprofiel kun je hier downloaden en lezen:
School- en functieprofiel Directeur Mavo Muurhuizen – Meridiaan College

 

 

Functieniveau en aanstelling

 • Schaal 15 cao-VO.
 • 1,0 fte.
 • In principe eerste jaar in tijdelijk dienst en uitzicht op een vaste aanstelling daarna.

Selectie-eisen
Academisch werk- en denkniveau.
Heeft als eindverantwoordelijk leidinggevende ervaring in het leiden van een complexe onderwijsorganisatie met hoog opgeleide professionals.

Selectiewensen
Heeft ervaring in het VO.
Heeft een of meer opleidingen op het vlak van onderwijskundig leiderschap afgerond, of is bereid deze te volgen.
Woonachtig in de regio of relatief korte reisafstand van Amersfoort.

Direct solliciteren

Directeur Mavo Muurhuizen

 • Max. bestandsgrootte: 20 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 20 MB.