Meepraten en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen en het beleid van het Meridiaan College. Gevraagd en ongevraagd het management adviseren. Dat is het recht van de medezeggenschap.
De onderwerpen waarover de medezeggenschap advies geeft en beslist zijn heel divers. Van het goedkeuren van onder andere de vakantiedata tot het adviseren over of instemmen met de begroting of de Examenregeling. Daarnaast adviseert de medezeggenschapsraad over de benoeming, herbenoeming en het ontslag van de voorzitter en de leden van het College van Bestuur.
Alle medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen en hebben stemrecht. De vestigingen stemmen vanuit hun deelraad wie er afgevaardigd wordt naar de CMR. Leden van de medezeggenschap worden voor drie jaar gekozen.