Externe vertrouwenspersoon

Even voorstellen

Mijn naam is Aletta Katgert-Jongerhuis. Ik ben in dienst van Rienks Arbodienst en als externe vertrouwenspersoon aangesteld in het kader van het beleid op ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen uw organisatie.

Externe vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon verzorg ik de opvang, begeleiding en nazorg van mensen die zich in een vervelende situatie bevinden op het werk, wat te maken heeft met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Tevens ben ik contactpersoon voor integriteitszaken (fraude en misstanden).

Werkwijze

Bij mij kunt u uw verhaal kwijt. Samen met u onderzoek ik op welke manier u met de situatie om kunt gaan. Vaak kan ik ondersteunen om op informele wijze een oplossing te vinden, maar ik kan zo nodig ook ondersteunen bij het melden van een formele klacht.

Ik werk vanuit een geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder afstemming met u. De contacten kunnen op neutraal terrein of per telefoon plaatsvinden.

Bereikbaarheid

Ik ben te bereiken via e-mail en telefoon:
Aletta Katgert-Jongerhuis, Rienks Arbodienst,
vertrouwenspersoon
Storkstraat 28, 3833 LB Leusden
mobiel: 06 13 04 74 99
telefoon: 033-4942280 (receptie hoofdkantoor)
e-mail: a.katgert@arbodienst.nl