Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van het Meridiaan College is Yolanda Kuis. Zij is gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige en in dienst van Rienks Arbodienst. 

Als vertrouwenspersoon verzorgt zij de opvang, begeleiding en nazorg van mensen die zich in een vervelende situatie bevinden op het werk, wat te maken heeft met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. 

Yolanda werkt vanuit een geheimhoudingsverplichting en onderneemt geen actie  zonder met u af te stemmen.

Zij is onder andere te bereiken via e-mail: y.kuis@arbodienst.nl