Uit gedegen onderzoek is gekomen dat de bestuurlijke fusie tussen het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep mooie kansen biedt. Daarom hebben de besturen van beide organisatie het voorgenomen besluit genomen tot een fusie tussen de beide organisaties per 1 januari 2023. We zien kansen om in het onderwijs aan te sluiten bij de diversiteit en de wensen van ouders en kinderen. Kansen voor praktijkgericht vmbo in Amersfoort bijvoorbeeld.

Als de besturen van het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep samengaan, kunnen we op onze scholen blijven doen waar we goed in zijn: waardegedreven onderwijs geven aan onze leerlingen. We zorgen voor continuïteit en werkgelegenheid in onze regio, waar de leerlingaantallen dalen. We kunnen de bovenschoolse ondersteuning
verder ontwikkelen en professionaliseren. Maar bovenal biedt een bestuurlijke fusie ons de ruimte om het onderwijs te blijven innoveren en ontwikkelen en met elkaar te werken aan de uitdagingen in het onderwijs, zoals kansengelijkheid en passend onderwijs.

Veel gestelde vragen door ouders (FAQ)

Veel gestelde vragen door leerlingen (FAQ)

Resultaten enquête, factsheet