Amersfoortse scholen nemen het roer over van de gemeente bij onderwijshuisvesting
vrijdag 29 maart 2019

Algemeen

De gemeente Amersfoort droeg op 27 maart 2019 de uitvoering van haar taken voor onderwijshuisvesting over aan 21 Amersfoortse schoolbesturen die samenwerken in twee coöperaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Op 27 maart ondertekenden de partijen hiervoor een overeenkomst voor de komende veertig jaar. De scholen hebben samen ongeveer honderd schoolgebouwen.

Voor het volledige artikel van de VO-Raad klik hier.